5 اثر طبیعی از استان خراسان جنوبی ثبت ملی شد
دوشنبه، 13 اسفند 1397     ساعت: 12:15
به گزارش خطوط پروازی، 5پرونده پیشنهاد ثبت آثار طبیعی استان در کمیته ثبت و حریم میراث طبیعی که در تاریخ 8/12/97 در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور برگزار گردید تایید و در فهرست آثار طبیعی- ملی ثبت شدند. زهرا رضایی ملکوتی کارشناس ثبت آثار طبیعی استان در این خصوص گفت: «پرونده پیشنهاد ثبت آثار طبیعی استان از شهرستان های سرایان، طبس، نهبندان و قاین بوده و شامل درختان کهنسال و مناظر طبیعی اند که پس از تأیید در شورای ثبت و حریم استان، جهت بررسی نهایی به دفتر ثبت سازمان در تهران ارسال و در فهرست میراث طبیعی- ملی کشور ثبت شدند.» ملکوتی بیان داشت: «با ثبت این 5 اثر تعداد آثار طبیعی ثبت شده استان به 67 اثر رسید.» او گفت: «مهمترین اقدام پس از ثبت یک اثر، حفاظت و نگهداری آن است از آنجایی که این آثار به لحاظ منظر طبیعی، مشخصات ظاهری و قدمت بسیار ارزشمند هستند، باید همه نهادها، دستگاههای دولتی و مردم در جهت تحقق این امر مهم بکوشند.»