مرمتگران از باروي شهر تاريخي تون گذشتند
چهارشنبه، 22 تير 1390     ساعت: 11:26
به گزارش سفرنیوز، معاون ميراث‌فرهنگي خراسان جنوبي گفت: عمليات مرمت و احياء باروي شهر تاريخي تون از نخستين روزهاي تيرماه سال جاري آغاز شده است.
«حميد حلاج مقدم» با بيان اين مطلب اظهار داشت: شهر تاريخي تون يکي از محوطه‌هاي ثبت شده استان خراسان جنوبي است که قدمتش به دوره اشکاني مربوط مي‌شود.
او با اشاره به اينکه تا سال 1347 سکونت در اين شهر کهن وجود داشته است، افزود: در شهريور ماه سال 1347 با وقوع زلزله‌اي اين شهر از سکنه خالي شد.
معاون ميراث‌فرهنگي اين استان تصريح کرد: نام شهر تاريخي تون در سال 1308 به فردوس تغيير کرد و پس از وقوع زلزله سال 47 شهر از محل قديمي خود به منطقه جديدي منتقل شد.
«حلاج مقدم» افزود: در حال حاضر شهر قديم فردوس به عنوان شهر تاريخي تون و يا شهر کهنه شناخته مي‌شود که در سال 1378 در فهرست ميراث ملي به ثبت رسيد.
اين مقام مسوول بيان داشت: پس از زلزله 30 اثر تاريخي شامل مساجد جامع و کوشک، امامزادگان فردوس و مجموعه‌اي از بناهاي ديگر در اين شهر شناسايي و به ثبت ملي رسيد.
او با بيان اينکه آثار ثبت شده در اين محوطه تاريخي مربوط به دوره صفويه و ماقبل آن است، گفت: در اثر زلزله سال 47 بخشي از باروي شهر (حصار) از بين رفت که به تازگي عمليات مرمت آن آغاز شده است.
معاون ميراث‌فرهنگي در ادامه اظهار داشت: اين بخش از حصار شهر تاريخي تون در مجاورت مسجد کوشک و دروازه قاين واقع شده است.
«حلاج مقدم» تأکيد کرد: همچنين عمليات مرمت و استحکام‌بخشي يکي از برج‌هاي اين شهر تاريخي نيز از اوايل ماه جاري در دستور کار قرار گرفته است.


درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: