پايگاه اطلاع رسانی گردشگری سفر نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SAFARNEWS.COM


کشف ویروس های بسیار بزرگ در خاک جنگل
تاريخ خبر: پنجشنبه، 1 آذر 1397 ساعت: 10:26
به گزارش خطوط پروازی،محققان در جریان انجام تحقیقاتی به منظور جداکردن مستقیم باکتری ها از محیط زیست توانستند ویروس های بزرگی را شناسایی کنند که ساکن خاک جنگل هستند. محققان برای این منظور ابتدا سلول های میکروبی به دست آمده از خاک جنگل را درون یک محلول شوینده قرار دادند و سپس نوعی رنگ غیر سمی را به آن اضافه کردند که به دی ان ای متصل می شود. پس از آن با استفاده از یک شیوه مرتب سازی سلولی که از فلوروسنت بهره می برد، اقدام به جداسازی سلول ها کردند. در این تحقیقات سلول هایی از 16 ویروس بسیار بزرگ کشف شد که ابعاد آن ها چندصد برابر سایر انواع ویروس ها است. کشف ژنوم این ویروس های بسیار بزرگ در خاک از این جهت دارای اهمیت است که پیش از این ژنوم ویروس های بزرگ تنها در زیستگاه های آبی شناسایی شده است. به گفته محققان اطلاعات ژنتیکی که با استفاده از یک مورد نمونه برداری از خاک جنگل درباره ژنوم ویروس ها به دست آمد بسیار بیشتر از هر نمونه برداری دیگری است که تا کنون انجام شده است. محققان معتقدند این کشف جدید تنها بخش بسیار کوچکی از واقعیت است و با انجام تحقیقات بیشتر می توان اطلاعات بسیار ارزشمندی را در رابطه با گونه های ویروسی به دست آورد. گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Communications منتشر شده است.